Verwijsindex Fryslân

De meeste ouders maken zich wel eens zorgen over (de ontwikkeling van) hun kind(eren). Dat hoort bij het leven. Met de meeste kinderen komt het allemaal wel goed, maar er zijn ook kinderen die meer problemen hebben dan ze in hun eentje aan kunnen. Ze huilen veel, maken ruzie, willen niet naar school of komen op straat in de problemen. Dat kan van kwaad tot erger gaan.

Eén probleem kunt u nog wel aan. Maar als er meer problemen tegelijk spelen, bestaat de kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van uw kind. Dit willen we voorkomen. Er zijn in Fryslân veel mensen en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet wie wat doet, wie met welk gezin bezig is of wat er met dat ene kind precies aan de hand is. Als ze dat wel zouden weten, zouden ze samen hun best kunnen doen om u en uw kind te helpen. Want het gaat pas echt de goede kant op als alle problemen tegelijk worden aangepakt.

Daarom hebben we de Verwijsindex Fryslân (VIF ZiZeO) ingesteld. Voor kinderen en jongeren die het risico lopen in de problemen te komen. We laten u als ouder er dus niet alleen voor staan. Het werkt zo: het consultatiebureauteam, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar of iemand van jeugdzorg komt uw kind tegen en maakt zich zorgen over hem of haar. Hij meldt (alleen naam en adres) in overleg met u uw kind aan in de Verwijsindex Fryslân. Een melding in de verwijsindex is dat informatie en geen wat informatie. Dus dat er zorgen zijn om uw kind, maar niet wat de zorgen zijn van uw kind. Het is een internetprogramma dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en mensen die met kinderen en jongeren werken. Het kan zijn dat er meer hulpverleners of begeleiders zijn die zorg over uw kind hebben en dat al eerder hebben gemeld in de Verwijsindex Fryslân.

Als dat het geval is, krijgen alleen die mensen een e-mailtje, zodat ze weten dat er met uw kind meer aan de hand is. Het is heel belangrijk dat ze dat weten.

En het is nog veel belangrijker dat de school, de jeugd(gezondheid)zorg, de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker of andere betrokkenen vervolgens samen een plan maken om uw kind verder te helpen. Daar zullen ze u als ouders zeker bij betrekken. Als we er met zijn allen op tijd bij zijn, kunnen we voorkomen dat de problemen te groot worden. Zowel voor uw kind als voor u. De Verwijsindex Fryslân is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex.

De Verwijsindex Fryslân gaat alleen over kinderen en situaties in Fryslân.

Bij verhuizing naar een andere provincie, hoeft u zich geen zorgen te maken dat de gegevens verloren gaan. De landelijke Verwijsindex houdt alle meldingen bij en stuurt een e-mailtje naar de betrokken organisaties als er meer dan één melding over een kind binnenkomt. De organisaties nemen vervolgens contact met elkaar op. U hoeft er niet bang voor te zijn dat de naam van uw kind voor altijd In de Verwijsindex blijft staan. De meldingen zijn maar beperkte tijd geldig. Als het allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van uw kind na één of twee jaar definitief uit het systeem. U hoeft er ook niet bang voor te zijn dat een buitenstaander de melding in het systeem zomaar kan inzien. De melding is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is allemaal wettelijk geregeld en dat wordt ook streng gecontroleerd. Want uw kind heeft recht op privacy. U trouwens ook. Daarom gaan wij met respect met persoonlijke informatie om. We werken er samen aan dat uw kind het leven aan kan. Op eigen kracht.