058 256 1762
Koffieochtenden

Koffieochtenden

Koffieochtenden

Koffieochtenden voor ouders

Zo’n acht keer per schooljaar is er een koffieochtend samen met de directeur van school. Tijdens deze koffieochtend vertelt de directeur de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van de school. Ouders kunnen naar aanleiding hiervan in gesprek gaan met elkaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om van gedachte te wisselen over andere zaken die betrekking hebben op opvoeding, onderwijs of de school. De datums van deze koffieochtenden zijn terug te vinden in de schoolkalender. Om hieraan deel te nemen hoeft u geen afspraak te maken.

De koffie en thee staat om 8.30 uur klaar in de hal van school!