058 256 1762
Onze groepen
100%
min
103%

Onze groepen

Onze groepen

Groep 1/2/3

Onze onderbouw bestaat uit groep 1,2 en 3 onder de dagelijkse leiding van juf Martha. Deze combinatie van groepen vereist een heel duidelijke visie op hoe kinderen leren en hoe wij hier op Sinnehonk werken. Alle kinderen hebben er voordeel van dat deze relatief ‘kleine’ groep van 15 kinderen in één lokaal zit. Jonge kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren jongere kinderen daar te helpen waar nodig is. Het aanbod in deze groep is heel divers. Luisteren naar verhalen, praten met elkaar in de kring en in kleine groepjes. Ook samen aan de slag met klanken, cijfers, vormen, kleuren ect. Jonge kinderen die hier al belangstelling voor hebben worden ongedwongen en op een natuurlijke manier nieuwsgierig gemaakt door taal- en rekenopdrachten in een ‘spel-circuit’. De kinderen in deze groep leren al op jonge leeftijd zelfstandig aan taken en doelen te werken.

Onze groepen

Groep 6/7/8

De bovenbouw staat onder leiding van meester Folkert. Deze kinderen werken na een duidelijke gestructureerde instructie heel zelfstandig aan een dagtaak. Op deze manier is het werken met drie groepen te ‘behappen’. Er worden afspraken gemaakt over hoe kinderen hun opdrachten verwerken en hoge eisen gesteld. Wij vragen in alle groepen, maar zeker in deze groepen, van de kinderen een kritische houding ten aanzien van hun werk en de wijze waarop zij dit uitvoeren. Evalueren, feedback geven op het proces en product zijn dagelijkse onderdelen van het onderwijs in deze groepen.

De kinderen sluiten in groep 8 hun basisschoolperiode af en daarom is het belangrijk de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voorgezet onderwijs. In groep 8 maken de kinderen de eindtoets en sluiten samen met de hele hun basisschoolperiode af met een slotfeest. Hiermee komt een einde aan een mooie en bijzondere tijd op een prachtige school!