Contactgegevens

OBS Sinnehonk
Van Sminiaweg 114 b
9064 KH Aldtsjerk
T. 058 256 1762 E. sinnehonk@opo-furore.nl                                                                                                                              Directeur: Mevr.G.Jager                                                                                                                                                  T. 0625772987 E. g.jager@opo-furore.nl

 

 

 

Welkom bij Sinnehonk

Het onderwijs op Sinnehonk staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor Sinnehonk zeggen dat we de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn mogelijkheden maximaal benut. Door te werken in circuit of met dag- en weektaken proberen we tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind. Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten alle kinderen een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. Sinnehonk maakt voor het onderwijs gebruik van methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De spil van de klas is de professionele leerkracht die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Waar nodig zorgen scholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het bij de tijd blijven. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Je kunt als leerling het best leren als dat gepaard gaat met plezier. Dit probeert Sinnehonk te bereiken door een goede sfeer in de school en in de groep, gebaseerd op duidelijke regels en afspraken volgens de Kanjerafspraken.

 

Contactgegevens

OBS Sinnehonk
Van Sminiaweg 114 b
9064 KH Aldtsjerk
T. 058 256 1762 E. sinnehonk@opo-furore.nl                                                                                                                              Directeur: Mevr.G.Jager                                                                                                                                                  T. 0625772987 E. g.jager@opo-furore.nl

 

 

 

Welkom bij Sinnehonk

Het onderwijs op Sinnehonk staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor Sinnehonk zeggen dat we de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn mogelijkheden maximaal benut. Door te werken in circuit of met dag- en weektaken proberen we tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind. Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten alle kinderen een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. Sinnehonk maakt voor het onderwijs gebruik van methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De spil van de klas is de professionele leerkracht die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Waar nodig zorgen scholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het bij de tijd blijven. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Je kunt als leerling het best leren als dat gepaard gaat met plezier. Dit probeert Sinnehonk te bereiken door een goede sfeer in de school en in de groep, gebaseerd op duidelijke regels en afspraken volgens de Kanjerafspraken.

 

Contactgegevens

OBS Sinnehonk
Van Sminiaweg 114 b
9064 KH Aldtsjerk
T. 058 256 1762 E. sinnehonk@opo-furore.nl                                                                                                                              Directeur: Mevr.G.Jager                                                                                                                                                  T. 0625772987 E. g.jager@opo-furore.nl