058 256 1762
Team

Team

Team

Wie zijn wij?

Het team van Sinnehonk is te omschrijven als een gezellig en professioneel team en bestaat uit leerkrachten met een ruime ervaring in het onderwijs. Zij hebben veel ervaring in het lesgeven aan combinatiegroepen van twee en/of drie jaarklassen. Eén van de leerkrachten is specialist op het gebied van rekenonderwijs en ICT; mede hierdoor kunnen wij snel en adequaat inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van ICT. De prachtige digitale touchscreen digiborden die wij in alle drie groepen gebruiken, maken voor zowel de kinderen als de leerkrachten het onderwijs uitdagend en aantrekkelijk. Het contact en samenwerking met de ouders op een kleine school is optimaal. Iedere dag staat het team bij het uitgaan van de school buiten, zodat het contact met de ouders die hun kind halen op een natuurlijke manier plaats vindt.

Teamleden

Directeur: Fancy Hoekstra

Adjunt-directeur: Froukje Olijve

IB-er: Iris Propsma

Martha Bosma
Jessica Weening
Bauke Bosma
Folkert van der Zee