School

De naam van de school

De naam “Sinnehonk” is afkomstig van een combinatie van ‘Sinnema’ (de achternaam van een vroegere kleuterjuf) en “honk” (plek/ thuisplaats). Ook zit in Sinnehonk het Friese woord ‘Sin’, wat betekent  zinnig, nut. Het is ons doel om leerlingen ‘zinnig’ onderwijs te bieden, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. En ‘Sinne’ is natuurlijk zonnig, wij zien onze leerlingen als individu en hebben als doel ieder kind te laten stralen..

Openbaar onderwijs

Sinnehonk is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Ieder kind uit Aldtsjerk, Readtsjerk en omgeving is welkom. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Kinderen maken hierdoor spelenderwijs kennis met alle wereldgodsdiensten en het humanisme.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, afkomst, geslacht, milieu e.d. Vanuit respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen wordt onderwijs gegeven. Op de Openbare school worden duidelijke normen en waarden aangeleerd.

Het schoolteam

Het team van Sinnehonk bestaat uit:

  • 4 groepsleerkrachten;
  • intern begeleider;
  • conciërge;
  • vakleerkracht muziek;
  • vakleerkracht HVO/GVO;
  • schoolschoonmaakster;
  • directeur.

Als school hechten wij er waarde aan om aanstaande collega’s op te leiden. Wij bieden dan ook aan studenten van de PABO en de opleiding onderwijsassistent een plek om zich te scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de gehele organisatie.

Het schoolgebouw

De leerlingen van de onderbouw zijn gehuisvest in het oudste deel van het gebouw. Het dateert uit de jaren zestig, de overige leerlingen krijgen les in het gedeelte van het gebouw dat in 1980 is aangebouwd. In de afgelopen jaren hebben er diverse renovaties plaatsgevonden, waardoor de school voldoet aan de eisen van deze tijd.

De omgeving van de school

Sinnehonk is heel rustig gelegen aan de noordkant van het dorp Aldtsjerk aan een doodlopende weg in een prachtig natuurgebied. Naast de school ligt een groot sportveld en een schitterende speelplaats.