058 256 1762
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Ieder schooljaar maken wij een schooljaarplan waarin wij onze plannen voor het komende schooljaar kenbaar maken. Dit schooljaar hebben wij samen met de drie andere openbare scholen in de Trynwâlden, die samen werken onder de naam Fierkracht, enkele gezamenlijke speerpunten. Wij volgen kritisch de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Werken met kwaliteitskaarten

Voor alle onderwerpen waar wij aan werken maken wij een kwaliteitskaart. Een kwaliteitskaart is een middel om de werkwijze en afspraken van ons onderwijs te borgen. Stapsgewijs wordt er voor verschillende thema’s en lessen aangegeven hoe wij werken. Leerkrachten volgen deze stappen en (nieuwe) leerkrachten moeten zich dit eigen maken. In het nieuwe schooljaar worden er nieuwe kwaliteitskaarten gemaakt van thema’s waar wij aan werken.

De kaarten waar wij mee gaan werken worden vier keer per jaar geëvalueerd.

Bent u benieuwd waar wij ons de komende periode op richten?

Het komende schooljaar werken wij aan............

De vier samenwerkende openbare scholen in de Trynwâlden maken onder leiding van een leerkracht die de opleiding MLI volgt een samenhangend beleid waarin beschreven wordt op welke wijze de scholen uitvoering geven aan ICT-onderwijs, de ICT-vaardigheden van zowel kinderen als personeel ontwikkelen, ICT-ondersteuning in de thuissituatie (kunnen) bieden en hoe ICT-communicatie in een specifieke scholensituatie zou kunnen worden georganiseerd.

Voor de scholen van Fierkracht gaan wij gezamenlijk beleid maken ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid wat binnen alle vier scholen wordt aangeboden. Dit betreft zowel de signalering, het aanbod, de organisatie van het onderwijs als de rol van ouders/verzorgers. Er zal ook gekeken worden naar kinderen die minder cognitief zijn ingesteld en op praktisch gebied ‘meer-/hoogbegaafd’ zijn. Ieder kind doet er toe.