Oud papier

Raadpleeg de kalender van school voor de ophaaldata van het oud papier.

U kunt gevraagd worden om mee te helpen met ophalen. Hebt u grote hoeveelheden papier dit s.v.p. melden bij de contactpersoon. Kinderen mogen alleen op of in de container komen onder toezicht van hun ouders. Ze mogen niet in de container spelen. De container is vanaf 16.00 uur gesloten. Zet u s.v.p. dan geen papier naast de container. Dit veroorzaakt overlast voor de omwonenden. Het bedrag dat het oud papier opbrengt, wordt aan diverse activiteiten besteed. In het schooljaar 2012-2013 zijn er nieuwe speeltoestellen voor de kleuters aangeschaft. Een groot succes, want er wordt volop mee gespeeld. Daarnaast zijn er een groot aantal nieuwe leesboeken aangeschaft. Afgelopen schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 vanaf de meivakantie 1 keer per week schoolzwemmen gehad in het zwembad van Gytsjerk. De ouderraad ondersteunt het schoolzwemmen met een financiële bijdrage.

Tijdens de zakelijke ouderavond is er een overzicht van inkomsten en uitgaven en hoe het geld verder besteed is.