GVO / HVO

Levensbeschouwelijk onderwijs

Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) / Godsdienst Vormend Onderwijs (GVO)

Op onze school wordt HVO en GVO in de groepen 7 en 8 gegeven. Deze lessen worden verzorgd door een extern bureau en worden gegeven door gekwalificeerde leerkrachten. Helaas kunnen we niet beide gelijktijdig aanbieden gezien het beperkte aantal leerlingen in groep 7/8. Aankomend schooljaar wordt HVO gegeven.

Alleen voor de onderdelen HVO of GVO kunnen kinderen vrijstelling van de lessen krijgen. Deze mogelijkheid bestaat wanneer de ouders principiële bezwaren hebben tegen het volgen van HVOGVO onderwijs. Kinderen die niet meedoen, krijgen vervangend onderwijs aangeboden (taakwerk).