De Groepen

Op Sinnehonk werken we in groepen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten. We werken met combinatiegroepen, dat heeft te maken met het aantal leerlingen en leerkrachten. Een paar groepen bij elkaar noemen we een “bouw”; zo onderscheiden we:

 • De onderbouw:    groep 1 en 2
 • De middenbouw: groep 3 t/m 6
 • De bovenbouw:   groep 7 en 8

De groepen worden ingedeeld onder verantwoording van de directeur en zien er voor het schooljaar 2019 - 2020 als volgt uit:

 • Groep 1, 2 en 3
 • Groep 4 en 5
 • Groep 6, 7 en 8.
De werkwijze in de groepen

Circuitmodel in de onderbouw (aantal keren in groep 3).
Bij binnenkomst mogen de kinderen van groep 1 en 2 eerst uit hen bekende activiteiten iets uitzoeken tot ze in de kring gaan. Er wordt gewerkt bij verschillende tafels of in de zogenaamde hoeken. Na de uitleg van de leerkracht gaan de kinderen individueel of in groepjes aan het werk. De kinderen kiezen zelf waar ze gaan spelen/werken, of de leerkracht vraagt /stimuleert een kind een opdracht uit te voeren.

Taakwerken in midden/bovenbouw.
De leerstof die per jaar in een groep behandeld moet worden, wordt verdeeld in taken, die dagelijks/wekelijks door de leerkracht op het bord en/of taakbrief geschreven worden. Al naar gelang leeftijd/niveau wordt deze leerstof verdeeld in een uur-, dag(deel)- of weektaak, waaraan de kinderen zelfstandig (individueel of in groepjes) kunnen werken. Voor kinderen die de basistaak af hebben is er een extra taak. De leerlingen beslissen zelf aan welk taakonderdeel ze gaan werken en houden bij op een registratieformulier welke onderdelen klaar zijn. Voor die groepen waar het formulier nog niet volledig aan de orde is, houdt de leerkracht de onderdelen bij.

Doelstellingen van deze werkwijze zijn:
 • bevorderen van het zelfstandig werken;
 • het leren rekening houden met elkaar tijdens taakwerken;
 • het leren omgaan met de vrijheid van werkindeling;
 • de leerkracht heeft de handen vrij om kinderen individueel of in groepjes te begeleiden.
 • er wordt gewerkt met een minimumniveau, basisniveau en plusniveau, hierdoor kan ieder op zijn/haar niveau werken