Groep 6, 7 en 8

Informatie

Voor de pauze fruit/drinken mee ( geen snoep).

Gymnastiek is op woensdagmiddag. De lessen worden in de sporthal te Gytsjerk gegeven en de kinderen gaan er met de bus naar toe.

Als een kind jarig is, dan mag/kan er op school getrakteerd worden. Een eenvoudige traktatie. De leerkrachten hebben het liefst dezelfde traktatie als de kinderen. Is de leerkracht jarig dan regelen de leerlingen van groep 8 samen met een ouder of OR-lid voor een vastgesteld bedrag een cadeautje.

De 3-daagse schoolreis gaat op de fiets of eigen vervoer. Dit wordt per schooljaar bekeken. Voor de begeleiding worden in eerste instantie ouders gevraagd, die zitting in de ouderraad hebben en tevens ouder van een kind in groep 6, 7 en 8 zijn. De andere begeleiders zijn in principe ouders van leerlingen van groep 8. Zijn er dan nog niet voldoende begeleiders dan worden ouders van de leerlingen van groep 7 benaderd. Het kan zijn dat er ouders meegevraagd worden vanwege een speciale reden.

Verkeersexamen

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan het theoretisch en praktisch examen.
Zij gaan daarvoor naar Gytsjerk. Een aantal van onze ouders werken als vrijwilliger aan
dit verkeersexamen mee.