058 256 1762
Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

kanjertraining

Kanjertrainingen op Sinnehonk

De Kanjertraining is meer dan alleen een methode voor sociaal-emotionele vorming/antipesten. De training vormt bij ons op school de leidraad voor het pedagogische klimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Het is een volwaardige methode voor het Primair- en Voortgezet Onderwijs en we streven de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjertraining helpt ons om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis bij ons op school, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich veilig voelen op school, dat ouders serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak goed uit kunnen oefenen. Kanjertrainingen komen in verschillende thema’s aan de orde.

Thema’s voor de kinderen waar wij aan werken:

 • Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens: wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet meedoe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Thema’s voor de ouders:

Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:

 • Ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
 • Ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Thema’s voor de leerkrachten:

Dezelfde als die voor de kinderen en de ouders. Met dit aanvullende verschil:

 • Hoe zijn ouders erbij te betrekken.
 • Kanjer Volg en Advies Systeem (KanVAS) (tweemaal per jaar wordt door de leerkrachten per leerling een lijst ingevuld met betrekking tot de sociale competenties van de kinderen).
 • Verschillende perspectieven in de aanpak van (eventuele) pesterijen.
 • Wet Burgerschap en Sociale Integratie.

In school hangen posters met daarop afspraken die aan de orde komen bij kanjertrainingen. Door deze visualisering is het herken- en bruikbaar in school. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.