Verzuim

Verzuim / verzuimregistratie

Elke dag wordt geregistreerd of alle kinderen aanwezig zijn. Ouders dienen voor schooltijd te melden wanneer een kind de school niet kan bezoeken met de reden daarbij. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Bij regelmatig verzuim meldt de groepsleerkracht dit bij de directeur.

Zo nodig wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Mocht verzuim regelmatig voorkomen zonder dat daartoe redenen aanwezig zijn dan dient de school de leerplichtambtenaar in te schakelen. Samen met de leerplichtambtenaar wordt dan nagegaan of er een oplossing te vinden is voor dit probleem.