Schooltijden

Schooltijden en urenverantwoording

Met ingang van het schooljaar 2016 - 2017 starten we met het continurooster. Er zijn 5 identieke schooldagen van 8.30 tot 14.00 uur. Er is een korte pauze van een half uur, waarbij in de eigen klas gegeten wordt in het bijzijn van de eigen leerkracht.

Schooltijden groep 1 t/m 8: maandag t/m vrijdag

’s Morgens:   08.30 – 12.00 uur
Gezamenlijk eten en pauze: 12.00 - 12.30 uur
’s middags:   12.30 – 14.00 uur