School maatschappelijk werk

Indien de school of de ouders zich zorgen maken over het welzijn van de leerling(en) dan kan een afspraak gemaakt worden met de schoolmaatschappelijk werk(st)er. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen met vragen en problemen bij de schoolmaatschappelijk werk(st)er terecht. Via de directeur of IB-er kunt u informatie opvragen.

 De schoolmaatschappelijk werk(st)er van Sinnehonk is: J. Veldman-v.d.Weg.  Op maandag en dinsdag werkzaam.
Tel: 06 4607 2154

Om welke vragen of problemen gaat het?

Als ouders kunt u zich zorgen maken over uw kind. Dan komen vragen als:
♦ mijn kind speelt altijd alleen, hij/zij heeft nooit een vriendje;
♦ mijn dochter is vaak angstig, ze durft ’s avonds niet te gaan slapen;
♦ mijn kind wordt vaak gepest;
♦ waarom gaat mijn zoontje altijd met tegenzin naar school.

Of er zijn problemen met de opvoeding, zoals:
♦ mijn kind wordt steeds drukker en agressiever;
♦ als de ruzies thuis zo doorgaan, ben ik bang dat ik niet meer van mijn kind houd;
♦ ik ben gescheiden en nu moet ik mijn kind(eren) alleen opvoeden, dat vind ik erg moeilijk.

Wat moet u doen als u met de schoolmaatschappelijk werk(st)er wilt praten?
♦ U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de interne begeleider;
♦ U kunt telefonisch contact opnemen met Janette Veldman. Zij is op maandagochtend bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur via telefoonnummer 0511 464 848 (regiokantoor Burgum Maatschappelijk Werk Fryslân).