058 256 1762
Visie

Visie

Visie

Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor Sinnehonk zeggen dat we de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn maximale mogelijkheden benut. Door te werken in een circuitmodel en met dag- en weektaken komen we tegemoet aan de individuele onderwijsbehoeften van elk kind. Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten alle kinderen een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen.

Sinnehonk maakt voor het onderwijs gebruik van actuele methoden en van hulpmiddelen zoals de iPad en het chromebook. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn toekomstgericht. Een goede werkhouding is bij het ontwikkelen belangrijk. Daarom vinden we dat kinderen zelfstandig naar oplossingen moeten leren zoeken. Tegelijkertijd willen we kinderen laten ervaren, dat samenwerking hierbij vaak kan leiden tot een beter resultaat.