Oriëntatie op mens en wereld

Aardrijkskunde
Bij aardrijkskunde gebruiken we de methode ‘Meander’. De kinderen leren de wereld kennen en hoe mensen er leven. Het aanleren van de topografie van Nederland, Europa en overige werelddelen gebeurt met behulp van computerprogramma’s.

Geschiedenis
Bij geschiedenis gebruiken wij de methode ‘Brandaan’. De geschiedenis richt zich op de prehistorie en de historie van ons land.

Natuur en techniek
Voor natuur en techniek hanteren we de methode In vogelvlucht en m.i.v. 2016 hebben we een doorgaande praktische technieklijn aangeschaft. In schooljaar 2016-2017 volgt hiervan de implementatie.

Verkeer
Voor de verkeerslessen maken de groepen 1 en 2 gebruik van praatplaten en ideeënboeken en spelen we in op de hedendaagse verkeersproblematiek. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er de werkboekjes ‘stap vooruit’; ‘op voeten en fietsen’ en de ‘jeugdverkeerskrant’ van 3VO. Deze lessen sluiten aan bij de huidige verkeerssituaties. De leerlingen van groep 8 sluiten de lessen af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Bevorderen gezond gedrag en omgaan met elkaar
Gedurende de schoolperiode wordt aandacht besteed aan de bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder eten, drinken en gedrag. Wij vinden het belangrijk binnen ons onderwijs, maar zien hier voor de ouders de grootste verantwoordelijkheid weggelegd.

Normen en waarden
We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Een goede, warme, veilige sfeer is de basis. Dit kun je bereiken door als leerkrachten, leerlingen en ouders veel aandacht te besteden aan normen en waarden. Werken aan de uitgangspunten van onze school: respect voor ieders levensovertuiging, denken en voelen.

In iedere groep worden, samen met de leerlingen, afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan in relatie tot de Kanjertraining. Er is een school-omgangsprotocol dat indien nodig wordt bijgesteld.