Opbrengsten

Opbrengsten

Om te kijken of een school goed of slecht is, kunnen we niet alleen maar kijken hoeveel leerlingen er naar de HAVO of het VWO gaan. De aantallen zijn mede afhankelijk van de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Eveneens is de ondersteuning van thuis van invloed. Van belang is dat de school uit de kinderen haalt wat erin zit en hoge verwachtingen uitspreekt richting de kinderen.

Op Sinnehonk zijn we van mening dat kwalitatief goed onderwijs wordt bereikt wanneer iedere kind zich in een veilige en plezierige omgeving zich kan ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied rekening houdend met ieders talent. Voor het bereiken van dit doel werken wij op Sinnehonk opbrengst/resultaat gericht. De kinderen worden optimaal begeleid door de leerkrachten, zodat zij met een goed gevulde rugzak succesvol de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

De tussenopbrengsten

De tussenopbrengsten voldoen aan de verwachting. De tussenopbrengsten zijn van een voldoende niveau, afgezet tegen de normering die de onderwijsinspectie bij het waarderen van de tussenopbrengsten hanteert. Wel kunnen de resultaten per groep wisselen. Dat heeft vooral te maken met het relatief gering aantal leerlingen per groep. Dit maakt dat een (afwijkende) individuele prestatie een groepsgemiddelde snel zal beïnvloeden.

Centrale Eindtoets

Een goede indicatie voor de eindopbrengsten van de school vormt de Centrale Eindtoets. Deze eindtoets wordt op onze school gehanteerd. Het eindonderzoek geeft inzicht in het individuele prestatieniveau van leerlingen. Op schoolniveau is het totaalbeeld van een groep 8 interessant. In bijgaand overzicht ziet u de schoolscore op de CITO eindtoets van de laatste drie schooljaren:

2014 score: 541,5 - boven het landelijk gemiddelde van 535

2015 score: 539,9 - boven het landelijk gemiddelde van 535,2

2016 score: 541 - boven de inspectienorm van 535,2

Uit schoolanalyse van de eindopbrengsten van 2016 blijkt dat er sprake is van een evenwichtige score en dat het behaalde resultaat geen ‘negatieve uitschieters’ kent. De eindopbrengsten over de laatste 3 schooljaren voldoen aan de eisen die daaraan door de onderwijsinspectie worden gesteld.

De uitstroom van de leerlingen van groep 8:
  Gymnasium  Havo/VWO VMBO
2013-2014 1 2 3
2014-2015   6 4
2015-2016 2 2 3

Klik op de grafiek voor een vergrote weergave