Nieuwe leerlingen

Aanmelding

Als school vinden wij het plezierig dat u uw kind op ongeveer driejarige leeftijd aanmeldt bij de school. Hoe is de procedure:

  1. De ouders nemen contact op met de directeur;
  2. Er volgt een kennismakingsgesprek met de directeur;
  3. Er worden afspraken gemaakt met de betreffende leerkracht; over proefdraaien, overdracht peuterspeelzaal en andere zaken die van belang zijn bij de intake.

Indien u uw kind op latere leeftijd bij de school aanmeldt, nodigt de school u uit voor een kennismakingsgesprek. De school heeft hiervoor een onderwijskundig rapport van de leverende school nodig en/of toestemming van de ouders om informatie bij de leverende school op te vragen.

Wanneer de school de aanmeldingsformulieren getekend heeft ontvangen is uw kind definitief ingeschreven en meldt de school de inschrijving bij de stichting OPO Furore en bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Uitschrijving

Uitschrijving, bijvoorbeeld bij verhuizing, dient altijd gemeld te worden bij de directeur. Deze zal u uitnodigen voor een eindgesprek, waarbij er gevraagd zal worden naar de nieuwe adresgegevens, reden van vertrek en de nieuwe school. Tevens zullen wij u vragen naar uw bevindingen gedurende de schooltijd op Sinnehonk. Als school willen wij hier ons voordeel mee doen.

Ouders die niet meer bij elkaar wonen, maar waarbij ouders beide ouderlijk gezag hebben, dienen beide toestemming te verlenen zowel bij aanmelding als uitschrijving.

Schoolbeleid m.b.t. zindelijkheid

We gaan er vanuit, dat elke kleuter vanaf 4 jaar overdag zindelijk is en zelfstandig naar de wc kan gaan. Het komt echter voor, dat ouders bij de aanmelding aangeven, dat dit niet het geval is. In voorkomende gevallen worden er met de ouders afspraken gemaakt met betrekking tot zindelijkheidstraining. In deze trainingsperiode vraagt de school de medewerking van de ouders met betrekking tot het meegeven van verschoning en hulp van de ouders of verzorgers bij het verschonen van een kind dat zijn of haar ontlasting niet kan ophouden.