Leerlingenraad

Leerlingenraad op Sinnehonk 2019-2020

Woensdag 18 september hebben wij in groep 6,7 en 8 een leerlingenraad gekozen. Deze leerlingenraad heeft één keer per zes weken overleg met juf Froukje. Er wordt dan over verschillende schoolse zaken gesproken.

Enkele voorbeelden:

  • Het zich houden aan schoolregels en afspraken;
  • Wat vinden de kinderen van de inrichting van de school, klas, het plein etc.;
  • Zijn er activiteiten die kinderen zelf kunnen/ willen organiseren;
  • Ideeën uit de ideeënbus worden besproken (er komt dus een ideeënbus);
  • Etc.

Wat leren de kinderen die in de leerlingenraad zitten o.a.:

  • Het ‘vergaderen’ aan de hand van een agenda;
  • Voorzitter zijn van een ‘vergadering’;
  • Het maken van een verslagje/besluitenlijstje;
  • Democratische beginselen;
  • Het bijhouden van ‘vergaderstukken’ (agenda, verslag)

De volgende kinderen zijn gekozen in de leerlingenraad:

Groep 6: Djurra Dijkstra en Tess Boelens

Groep 7: Anne Mare v.d. Veen en Feije v.d. Meulen

Groep 8: Bodil Dijkstra en Jorn Sikma

Wij houden u in Sinnich Nijs op de hoogte van de activiteiten van de leerlingenraad.