Leerling-dossier

Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin staan onder meer notities over de bespreking van uw kind door het team, van de gesprekken met u, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan het kind. Ook worden er soms schriftelijke observaties van leerkrachten toegevoegd over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding en taakaanpak. De verzameling van deze gegevens van de verschillende schooljaren is strikt vertrouwelijk en is vooral een zaak van ouders en school. Deze gegevens moeten tot 5 jaar nadat het kind van school is worden bewaard.