ICT

ICT vaardigheden

In elke klas is een activeboard en staan 3 à 4 computers. De computer maakt deel uit van de dagelijkse onderwijspraktijk en is geïntegreerd in de lessen. In de groepen 1 en 2 assisteren ouders bij het computeronderwijs. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s voor rekenen, spelling en topografie. Het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma wordt gekoppeld aan het stelonderwijs.

Sinnehonk heeft sinds 2015 de beschikking over ipads en tablets. Wij vinden het van belang toekomstgericht bezig te zijn en de leerlingen ICT vaardig te maken. De school beschikt over een helder beschreven internet- en sociale media protocol.