ICT

ICT vaardigheden

In elke klas is een activboard (touchscreens).  De computer maakt deel uit van de dagelijkse onderwijspraktijk en is geïntegreerd in de lessen.In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van computerprogramma's voor rekenen, spelling en topografie. Het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma wordt gekoppeld aan het stelonderwijs. Sinnehonk heeft sinds 2015 de beschikking over I-pads en chromebooks en wordt er gebruik gemaakt van het Momento, zoals beschreven in 3.5.3 van de schoolgids. Wij vinden het van belang toekomstgericht bezig te zijn en onze kinderen ICT vaardig te maken. De school beschikt over een helder beschreven internet- en social media protocol.