Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door twee ouders. De ouders dragen handschoenen. De data van de controles staan in de jaarkalender en worden in Sinnich Nijs vermeld. Op de controledagen hebben de kinderen geen gel, lak e.d. in het haar en geen ingewikkeld kapsel.

Indien er op school hoofdluis wordt geconstateerd, brengt de betrokken leerkracht de ouders op de hoogte. Indien er zoveel hoofdluis is, dat er risico is van besmetting, dan gaat het kind naar huis. De betrokken leerkracht overlegt dit met de ouders. Er wordt in de groep na de constatering extra gecontroleerd. Alle oudste kinderen krijgen een brief mee, waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd. Tevens staan er tips in wat te doen bij hoofdluis.

Mochten ouders luizen ontdekken bij hun kinderen, dan geven ze dit door aan school. Wordt bij een leerling voor de tweede keer hoofdluis geconstateerd, dan neemt de directeur na bovenstaande stappen contact op met de ouders.

 

Link hoofdluisprotocol