Groep 4 en 5

Informatie

Kinderen komen zonder ouders binnen. Na schooltijd ( 14.00 ) kunt u eventueel werk van leerling bekijken.

Voor de pauze wat fruit/drinken mee (geen snoep).

Gymnastiek is op vrijdagmiddag. De lessen worden in de gymzaal in Gytsjerk gegeven en de leerlingen gaan met de bus naar de gymzaal. Wilt u er op toezien dat de kinderen gymkleding, bestaande uit: een korte broek, shirt en gymschoenen, mee naar school nemen?

Als een kind jarig is, dan mag/kan er op school getrakteerd worden. Een eenvoudige traktatie. De leerkrachten hebben het liefst dezelfde traktatie als de kinderen. Is de leerkracht jarig dan wordt er voor een vast bedrag een cadeautje door de OR geregeld.

De groepen 4 en 5 gaan gezamenlijk 1 dag op schoolreis. Voor de begeleiding worden in eerste instantie ouders die zitting hebben in de ouderraad en de MR benaderd. Als er niet voldoende ouders vanuit de ouderraad en de MR zijn die mee willen, worden de andere ouders door loting aangewezen.