Groep 1, 2 en 3

Informatie

In de kring wordt rond 10:00 uur gezamenlijk fruit gegeten. Graag klaargemaakt fruit (in een bakje), brood of crackers (geen koek) meegeven. Wat drinken betreft: melk, sap of limonade zonder prik.

Bewegingsonderwijs is in het speellokaal op school. Het is gewenst dat de kinderen een paar gymschoentjes voorzien van reliëfzool op school hebben. De schoentjes en eventuele gymkleren worden in een tas met naam op school bewaard. 

Als een kind jarig is dan mag/kan er op school getrakteerd worden. Een eenvoudige traktatie, geen snoep. De leerkrachten hebben het liefst hetzelfde als de kinderen. Is de leerkracht jarig dan mag/kan elk kind de leerkracht een kleinigheidje geven.

Voor aanvang van het jaarlijkse dorpsfeest wordt er onder leiding van de leerkracht
van groep 1 en 2 gewerkt aan een feestwagen voor de optocht. De ouders van de kinderen
in groep 1 en 2 werken aan het opbouwen van deze feestwagen mee. Op de feestwagen zitten alle kinderen van groep 1 en 2.

Groep 1, 2 en 3 gaan jaarlijks op schoolreis. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt dit met eigen vervoer geregeld. In principe worden ouders van groep 2 voor de begeleiding gevraagd. Dit gebeurt om twee redenen. In de eerste plaats omdat elke ouder op deze wijze één keer aan de beurt komt. In de tweede plaats zijn de leerlingen van groep 2 zelfstandiger in hun doen en laten zodat de begeleiding voldoende aandacht kan schenken aan iedereen uit het groepje dat hij/zij begeleidt.

Eén keer per week werken de kinderen onder begeleiding van een ouder met de computer. Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders zich hiervoor opgeven. De leerkracht maakt het rooster.