GGD

Wat kunt u van GGD Fryslân verwachten?

Gezondheidsonderzoeken
Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan uw kind in groep 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek

Onderzoek in groep 2:
Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind

Onderzoek groep 7:
Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor het onderzoek vult u een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind.

Na het onderzoek worden u en uw kind zo nodig uitgenodigd voor een gesprek of voor aanvullend onderzoek.

Telefonisch spreekuur,
Als u vragen heeft over de opvoeding of de gezondheid van uw kind, kunt u die tijdens het telefonisch spreekuur bespreken met de arts of met de verpleegkundige. De tijd van het spreekuur is bekend op school.

Onderzoek op verzoek van ouders,
U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen.
Dit kunt u doen tijdens het telefonisch spreekuur.

Onderzoek op verzoek van school,
Ook de school kan een onderzoek voorstellen en/of aanvragen

Hygiëne en veiligheid,
Voor vragen op het terrein van hygiëne en veiligheid, infectieziekten, astma etc. kunt u terecht bij de GGD.

Adresgegevens:

GGD Fryslân,
Postbus 612,
8901 BK Leeuwarden.

Bezoekadres:

Harlingertrekweg 58, Leeuwarden
Tel: 088 229 922

e-mail: ggd@ggdfryslan.nl 

website: www.ggdfryslan.nl