Het Bestuur

Stichting OPO Furore

Sinnehonk valt onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore. Alle openbare reguliere basisscholen in Tytsjerksteradiel en Smallingerland vallen onder de stichting OPO Furore evenals een openbare speciale basisschool en een opvangschool voor buitenlandse kinderen. De dagelijkse bestuurlijke en administratieve gang van zaken wordt afgehandeld door een bestuursbureau. De stichting wordt aangestuurd door een algemene directie: Dhr. Teunis Wagenaar.