Activiteiten voor de kinderen

Activiteiten waar de leerlingen aan deel (kunnen) nemen:

Sporttoernooien.
De leerlingen van Sinnehonk kunnen deelnemen aan een schoolvoetbal- en een schoolkorfbaltoernooi. Voor deze toernooien worden alle scholen in de Trynwâlden uitgenodigd. De organisatie gebeurt door de betreffende clubs.

Schoolreisjes.
Groep 1/2/3 gaat in de buurt op schoolreis met eigen vervoer. Groep 4/5 gaat een dag op stap. Voor groep 6/7/8 wordt een driedaags schoolreisje georganiseerd.

Excursies/bezoek aan musea.
Bijvoorbeeld het Streekmuseum, het Fries museum, het bos van Ypey en het Fryske Gea te Earnewâld in samenhang met een project. Presentatie: Een keer in de twee jaar aan de ouders d.m.v. een feestelijke ouderavond.

Afscheid groep 8.
Tijdens een gezellige avond voor de ouders en leerkrachten nemen de leerlingen afscheid van het basisonderwijs. De leerlingen presenteren zichzelf nog eenmaal door een zelf gekozen activiteit.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten. De verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten worden niet vergeten. Sint Nicolaas vereert de onderbouw groepen met een bezoek op of rond zijn verjaardag. De bovenbouw groepen geven zelf een verrassende invulling aan deze dag met veel surprises. Aandacht voor Kerst is er op de laatste donderdag voor de kerstvakantie. We doen mee met het dorpsfeest. De ouders van de kleuters maken een Feestwagen. Alle kinderen van groep 1/2 zitten op de feestwagen.